Potvrzeno: Mají šikovné ruce!

19.11.2015 21:15

Ve čtvrtek 19. 11. se konala v dílnách SŠ technické a zemědělské Nový Jičín soutěž dvojic v dovednosti. Zúčastnilo se jí 24 družstev ze základních škol a tu naši reprezentovali žáci 9. ročníku Štěpán Glogar a Lukáš Dorazil. Měli za úkol během dvou hodin zhotovit výrobek podle zadání, Štěpán pracoval se dřevem a Lukáš s kovem.

A s 275-ti body jsme získali 4. místo! A ještě se dostavil jeden skvělý úspěch: Štěpán má dřevo rád a tak se v soutěži jednotlivců získal stříbrnou medaili za druhé místo. Oběma chlapcům blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy.

Šárka Suchanová