Pokyny k placení poplatků za školní družinu

25.08.2014 17:17
  • Poplatky lze platit bezhotovostně na účet školy č. 177 243 7389/0800
  • Jako variabilní symbol uvádějte rodné číslo dítěte (bez lomítka) - do poznámky uveďte jméno a příjmení dítěte, třídu
  • Poplatek za 1 měsíc je školné 140 Kč, pitný režim 10 Kč

 

Termíny platby:

2. 9. – 15. 9. 2014 na září, říjen, listopad, prosinec – 600 Kč (školné 560 Kč + 40 Kč pitný režim)

 

Zápisní lístky vrátit do 5. 9. 2014 paní vychovatelce Gašperíkové.

 

Jana Urbanová

  vedoucí ŠD