Pokračování přírodovědných soutěží

12.05.2021 10:37

I v době distanční výuky některé naše žáky neopustila chuť si zasoutěžit. Koncem března proběhlo on-line formou sjednocené školní a okresní kolo biologické olympiády. Již tradičně se jedná o náročnou disciplínu. 17 soutěžících ve dvou kategoriích muselo prokázat jak své teoretické, tak také praktické znalosti. Museli zvládnout vědomostní test, poznávání rostlin a živočichů a také si měli poradit s laboratorní prací. V kategorii 6. a 7. ročníku se na 1. místě umístila Helena Dostálová ze 7.B, na 2. místě Jana Adamcová ze 6.A a na 3. místě Kateřina Kalíšková ze 7.B. V kategorii 8. a 9. ročníků zvítězila Markéta Cigánková z 8.A, na druhém místě se shodně umístily Marie Kočnarová z 9.B a Magdaléna Janýšková z 8.A. Třetí místo pak patřilo Anně Ocáskové a Filipovi Mičulkovi.

1. května se pak žáci, kteří se umístili na 1. a 2. místě, zúčastnili krajského kola. Vstupenkou do tohoto kola jim bylo vypracování vstupního terénního úkolu. Konkurence i náročnost krajského kola byla opravdu veliká, v každé kategorii soutěžilo 82 žáků. A tak máme radost, že se Helena Dostálová umístila ve své kategorii na 42. místě a Markéta Cigánková v kategorii starších žáků na 16. místě. Všem soutěžícím patří velké poděkování za jejich nasazení a práci navíc.

Koncem dubna také proběhlo regionální finále chemické soutěže „Hledáme nejlepšího mladého chemika". V tomto kole se na 14.,15. a 18. místě umístili: Štěpán Cigánek, Anna Rybářová a Martin Króliczek. Hodnotné ceny jim přijela na Starý Jičín osobně předat garantka regionálního kola ze SPŠ Hranice paní Pavlína Voldánová. Všem soutěžícím gratulujeme a děkujeme jim za pěknou reprezentaci naší školy.

Marcela Cigánková