Podzimní sběr starého papíru odložen

09.10.2020 09:55

Podzimní Sběr starého papíru v prostorách školy se přesouvá na neurčito. Papír můžete nadále vozit do sběrny ORC v Šenově u Nového Jičína, Malostranská 41. Zde nahlásíte, že vezete sběr pro ZŠ Starý Jičín, bude vám vydáno potvrzení o množství odevzdaného papíru. Toto potvrzení vaše dítě předá třídnímu učiteli a ten odevzdané množství započítá vašemu dítěti i do seznamu třídy.

Antonín Kusák