Planeta Oxidan

18.12.2019 22:16

Když jsem se dozvěděla, že máme mít 13. 12. zase nějaký program s vodou, tak mě to popravdě moc nezaujalo. Nechápejte mě špatně. O ekologii se zajímám, ale původně jsem si myslela, že to budě nějaká tři hodiny dlouhá přednáška, během které si budu moct číst. Víc už jsem se mýlit nemohla! Když se u nás objevili čtyři cizí lidé a postavěli nám židle do kroužku, začala jsem být zvědavá. Začali nám vysvětlovat pravidla nějaké hry jménem „Planeta Oxidan". Nikdo z nás netušil, o co jde.  Ze začátku to popravdě ani nikdo nechápal. Když jsme se rozdělili na dvě skupiny a začali hrát, už nám to bylo jasné. Stala se z nás nová civilizace planety Oxidan a museli jsme začít budovat nový svět. Zpočátku každý myslel hlavně na sebe a chtěl vydělat co nejvíce kreditů, neboli peněz. Když nám ale začala ubývat čistá voda, tak nám došlo, že jsme v pěkném maléru a musíme začít jednat. Začali jsme stavět různé skládky a čističky vod (v některých případech i rakety s výzkumem za záchranu vody), ale ani to nestačilo. Také se nám začal hromadit odpad, který jsme vyprodukovali. To nebylo dobré… Potom, když jsme se zuby nehty drželi, nám druhá skupina poslala jejich množství odpadu. Jak podlé! Rozhodli jsme se úder vrátit a poslat jim jejich odpad zpět. Ale stále to nestačilo na zachránění vodních zdrojů, a tak jsme se dohodli, že uzavřeme s druhou skupinou mír a rozdělíme se o vodu. Všichni jsme byli šťastní, že se už nemusíme starat o odpad a vodu a zase rozjet byznys. Ale vzápětí nám druhá skupina znovu poslala jejich odpad. To bylo jasné vyhlášení války! Začali jsme se připravovat. Po nějakém čase nám naše vedoucí sdělila, že si můžeme vybrat ze tří možností, jak zakončit hru. Mír, ekonomická válka a válka. I když jsme věděli, že to není nejmoudřejší, tak jsme zvolili válku. Vždyť nám ji přece vyhlásili oni, tím že na nás doslova házeli odpad! To je logické! No, vzápětí nám všem došlo, že to byla chyba, protože jsme se zničili navzájem. A bylo po srandě. Poté jsme si doslova uklidili, co jsme si nadrobili. Tak jsme každý sdělili své dojmy ze hry. Tam jsme se dozvěděli, že druhá skupina nám nechtěla ublížit, ale byli ještě v horší situaci než my a měli plán. Ale aby ho uskutečnili, museli se zbavit odpadu. No co už, válka proběhla a ztráty byly na obou stranách. Úplné většině se program velmi líbil a bylo jim líto, že už končí. Všichni jsme si z toho odnášeli silné dojmy. Dokázali jsme se semknout jako komunita, ale taky jsme dokázali proti sobě bojovat.  Myslím, že se nám všem dostala do podvědomí důležitost vody na světě. Smutné je ale to, že situace, ve které se nacházíme teď my jako společnost, není nějaká hra, ale je to krutá realita.

Program Planeta Oxidan vytvořili experti na inovativní formy vzdělávání ze spolku EduLudu a SmVaK Ostrava. Hra využívá metodu Edularp, tedy hraní rolí naživo, což je pro žáky zajímavější než memorování suchých dat. Tato metoda navíc klade důraz na aktivitu každého žáka. (fotogalerie)

Zuzana Hrňová, 9.A