Péče o děti zaměstnanců vybraných profesí

13.04.2021 08:02

I když žáci 1. stupně rotují, je dětem rodičů vybraných profesí povolena celodenní přítomnost ve škole, a to v týdnech, ve kterých v jejich třídě probíhá distanční výuka. V době distanční výuky zajišťuje škola dohled nad žáky od 6.15 do 16.00 hod.

Jedná se o tyto zaměstnance: zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb, pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo pedagogičtí pracovníci školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, zaměstnanci bezpečnostních sborů, příslušníci ozbrojených sil, zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zaměstnanci Úřadu práce České republiky, zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení, zaměstnanci Finanční správy České republiky

Protože testování i těchto dětí bude provedeno vždy v pondělí (1. vyučovací hodina), prosíme rodiče, aby přítomnost svého dítěte ve škole nahlásili třídnímu učiteli. Vzhledem k organizačnímu zajištění Vás prosíme o nahlášení vždy nejpozději do čtvrtku předcházejícího týdne. S jakýmikoliv případnými dotazy se obracejte na zástupce ředitele Mgr. Jiřího Adamce na tel. 605507307.

Mgr. Roman Horut, ředitel školy