Páťáci na záchrance

16.04.2019 22:57

Učivo přírodovědy 5. ročníku obsahuje mimo jiné také seznámení se všemi orgánovými soustavami lidského těla. Děti už vědí z čeho se která soustava skládá a jak funguje. V případě, kdy ale člověku náhle zdraví vypoví, ať už v důsledku dopravní či jiné nehody nebo jiného náhlého akutního stavu, je nutný rychlý zásah odborníků. Proto jsme velmi rádi přijali nabídku zdravotníka pana Vaška k návštěvě Zdravotnické záchranné služby v Novém Jičíně. Podstatou páce záchranných služeb je poskytnutí kvalifikované pomoci pacientovi přímo na místě nehody a tvoří ji řada náročných výkonů, které mají za cíl maximalizovat šanci pacienta na záchranu.

Pan Vašek děti velmi poutavě a zároveň srozumitelně seznámil s nejčastějšími důvody výjezdů zdravotníků, s vybavením záchranné stanice, s pomůckami, které jsou pro jejich práci nezbytné. Děti se seznámily s vybavením vozidla rychlé lékařské pomoci, s obsahem zdravotnického batohu, na vlastní kůži si vyzkoušely monitor srdeční činnosti, páteřní rám, vakuovou matraci, skládací nosítka i schodolez, který umožňuje transport pacienta po schodišti. Už ví, které 3 základní životní funkce jsou nutné u poraněného vždy zajistit – vědomí, dýchání a krevní oběh. Na figuríně si také vyzkoušely zahájit první pomoc při zástavě srdce. Panu Vaškovi ještě jednou velmi děkujeme za možnost seznámit se s jedním z mála nepostradatelných povolání, jakým práce zdravotnického záchranáře je (fotogalerie).

Jana Šarmanová