Oznámení o vyhlášení ředitelského volna

25.01.2022 10:40

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) s pozdějšími změnami, a dle § 2 odst. 5 vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku uděluji ředitelské volno pro žáky ZŠ ve dnech 26. – 28. 1. 2022 (3 dny) z důvodu zhoršující se epidemiologické situace v souvislosti s šířením onemocnění covid-19. Vzhledem k narůstajícímu počtu nemocných žáků (30%) i pedagogů (30 %) nejsme schopni zabezpečit výuku. V uvedené dny bude ze stejného důvodu přerušen i provoz školní družiny a školní jídelny. Žáci, kteří chodí na obědy, je mají automaticky odhlášené. Výuka bude znovu obnovena v pondělí 31. 1. 2022, kdy dojde k předávání vysvědčení za I. pololetí školního roku. Děkuji za pochopení.

Mgr. Roman Horut, ředitel školy