Oznámení o konání voleb do školské rady

15.11.2017 19:15

V souladu s ustanovením zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), § 167 vyhlašujeme volby do školské rady Základní školy Starý Jičín, příspěvkové organizace.

Volby do školské rady proběhnou ve čtvrtek 23. listopadu 2017 ve vestibulu školy v době od 15.30 do 17.00 hod. Kandidátní listina bude zveřejněna v budově školy a budou voleni dva členové školské rady. Více informace v tomto dokumentu.

 

Mgr. Roman Horut

    ředitel školy