Označování alergenů u zhotovených pokrmů ve školní jídelně

12.10.2014 11:41

Vedoucí školní jídelny Vás tímto informuje o označování alergenů u zhotovených pokrmů ve školních jídelnách. Tato povinnost je legislativně stanovena datem od 13. 12. 2014. Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si musí každý strávník (případně jeho rodič) sám uhlídat. Není možné se věnovat při výrobě jídel strávníkům s potravinovou alergií jednotlivě, takže případným žádostem nebude vyhověno. Školní jídelna má pouze funkci informační tak, jako každý výrobce potravin a pokrmů.

 

Označení přítomnosti alergenu bude v naší školní jídelně uvedeno na jídelním lístku číslem označující alergen. Seznam alergenů bude vyvěšen ve školní jídelně a na webových stránkách ZŠ Starý Jičín.

Označování alergenů

Seznam alergenů

 

Jana Zuzaňáková