Nové vycházející atletické hvězdičky

29.06.2015 16:25

Ještě než nám začnou prázdniny, měli jsme na návštěvě u nás ve škole děti ze  starojické školky. Přišly si vyzkoušet, jak se běhá, skáče, háže míčkem na našem atletickém hřišti. K tomu jim pomáhali holky a kluci z 9. třídy. Celé sportovní dopoledne začalo nástupem jako v hodinách tělesné výchovy, potom děti soutěžily v 5 disciplínách: běh na 40 metrů, skok z místa, překážkový běh, hod míčkem a hod na cíl. Protože děti byly moc šikovné, na závěr si vyzkoušely ještě oběhnout celé kolečko, které má 150 metrů. Mnozí z nich to zvládli velmi rychle. Všichni malí atleti byli na závěr odměněni medailí a diplomem. Stačili se i skamarádit s deváťáky, kteří velmi ochotně měřili výkony a hezky se o všechny starali. Určitě se celé dopoledne povedlo, o čem svědčily úsměvy na tvářích dětí mladších i těch starších. A jen doufejme, že jim elán vydrží i v září, kdy mnozí z nich nastoupí už do 1. třídy (fotogalerie).

Kateřina Horutová