Nocování v knihovně aneb První divadelnické pokusy

17.11.2015 12:00

Skupina páťáků, která navštěvuje kroužek v knihovně společně od II. třídy, je skutečně sehraná parta. To je jeden z důvodů, proč jsou letos přihlášeni do projektu Čtenář na jevišti. Tento projekt je zaměřen na práci s literárním textem, na jeho dramatizaci a úpravu pro předvedení na divadelní scéně. Spolu s námi se sem přihlásilo dalších 135 souborů. Podmínkou k postupu do dalšího kola bylo natočení videa. Naštěstí organizátorům stačí video ve fázi „rozpracovanosti“. Žáci sami si vybrali ukázku z knihy Geralda Durrella O mé rodině a jiné zvířeně.

To byla výzva, kterou jsme měli před sebou, když jsme se v pátek 6. 11. scházeli před školou.  Nakonec jsme to zvládli a zbyl taky čas užít si halloweenskou náladu se strašidelnou večerní procházkou, děsivou pohádkou a předpůlnoční prohlídkou školy. Za pomoc při bleskovém zpracování videa děkuji Liboru Bělíčkovi.

 

Radka Demová