Netradiční vyhlášení výsledků vědomostních soutěží

30.06.2021 11:17

Poslední školní den byl v naší škole stejně netradiční, jako byl ostatně netradiční celý školní rok. Z technických důvodů jsme se loučili o den dříve. Netradičně. Také program dne byl jiný než obvykle.

Poprvé se žáci druhého stupně sešli před školou v osm hodin, abychom odměnili všechny, kteří si během roku odměnu zasloužili. Zatímco někteří nechali paní učitelku online povídat a poskakovali si přitom na trampolíně, hráli si se psem, vařili si oběd, věčně odbíhali pro pití, otevírali zásilkové službě nebo v pyžamu pospávali v posteli, jiní věnovali svůj čas a energii tomu, aby se ve ztížených podmínkách zapojili do různých vědomostních soutěží.

Nejdříve před nás ale předstoupili hoši, kteří se podíleli na organizaci sběru papíru a zasloužili si za svou námahu potlesk a něco na zub. Byli to Filip Mičulek, Rostislav Cáb, Martin Króliczek, Tomáš Petřkovský. Tito hoši byli při sběru velkou oporou. Nicméně jim pomáhali také: Vít Hasal, Matěj Štec, Vladimír Vašek, Štěpán Cigánek, Šimon Sagan, Ondřej David a Radovan Gajdošík. Hoši, děkujeme.

V září se předvedla v Brně na republikovém finále v olympijském víceboji naše skvělá pětice sportovců: Štěpánka Dubcová, Martin Dubec, Lucie Křížková, Agáta Horutová a Lukáš Hasal. Všem těmto žákům děkujeme za příkladnou reprezentaci školy. Snad to situace v příštím školním roce dovolí a všichni si zasportujeme, co hrdlo ráčí, a naše celoroční soutěž O nejlepšího sportovce školy bude pokračovat dalším ročníkem.

Vyhlašování vědomostních soutěží mělo zvláštní pravidla. Každý z žáků, kdo si podle kritérií odměnu zasloužil, přišel pouze jednou. Žáky, kteří uspěli ve více soutěžích, jsme viděli na konci vyhlašování. Hurá na to.

Nejdříve se nám přišli ukázat nejlepší řešitelé matematické soutěže Klokan: Matěj Konečný z 5.A, Hugo Valošek z 5.B a Veronika Rosová ze 7.A a Pangea: Ellen Simperová z 5.B,  Alex John z 6.A a Zuzana Pavlíková z 7.B.

Silnou skupinou žáků na naší škole jsou biologové. Odměnu za úspěchy v biologické soutěži jako poděkování za reprezentaci školy si zasloužili: Helena Dostálová a Kateřina Kalíšková ze 7.B, Anna Ocásková a Magdaléna Janýšková z 8.A, Marie Kočnarová z 9.B.

Také družstvo, které se účastnilo soutěže Mladí lidé v evropských lesích, si vedlo skvěle. Předstoupili proto: Vít Hasal (9.B) a Lukáš Hub (9.A) bez Filipa Mičulka J

Poděkování za geologickou olympiádu si zasloužili: Štěpánka Dubcová, Sára Hubová, Eva Pavlíková, všechny z 9.A.

Za zeměpisnou olympiádu jsme poděkovali Simoně Rajnové z 6.B a Adamu Ježákovi ze 7.A.

Recitační soutěž byla letos velmi speciální. Soutěžící totiž museli porotu ohromit videonahrávkou. A holkám se to podařilo tak, že postoupily do krajského kola. Byly to: Amálie Cigánková z 5.B a Terezie Michalíková z 6.B.

Na všestrannější žáky čekaly poukázky. Zasloužili si je:

Jana Adamcová z 6.A za okresní kolo zeměpisné olympiády a postup do krajského kola v biologické olympiádě,

Josef Šustek z 8.A za krajské kolo zeměpisné olympiády, Pangeu a okresní kolo matematické olympiády,

Markéta Cigánková z 8.A za krajské kolo biologické olympiády a krajské kolo recitační soutěže,

Filip Mičulek z 9.A za okresní kolo biologické olympiády a soutěž YPEF (Mladí lidé v evropských lesích),

Anna Rybářová z 9.B za okresní kolo geologické olympiády a krajské kolo chemické olympiády,

Tomáš Petřkovský z 9.B za Pangeu a krajské kolo geologické olympiády.

Pozor! Teď přijdou na řadu dvě největší hvězdy, nejlepší mozky školy!

Štěpán Cigánek a Martin Króliczek z 9.B!

Martin: 1. místo v Klokanovi, okresní kolo v zeměpisné olympiádě, krajské kolo matematické olympiády a krajské kolo chemické olympiády

Štěpán: krajské kolo v chemické olympiádě, krajské kolo v zeměpisné olympiádě a účastník republikového finále v geologické olympiádě!

Na závěr jsme vyhlásili dvě speciální ceny. A to pro Štěpánku Dubcovou z 9.A, které jsme udělili červený trikot za mimořádné úspěchy ve sportovních soutěžích po celou dobu školní docházky. Byla pravidelnou reprezentantkou školy snad ve všech sportovních disciplínách a je také držitelkou školního rekordu!

Druhým odměněným je Štěpán Cigánek. Štěpán od nás dostal červené tričko za mimořádnou reprezentaci ve vědomostních soutěžích, přístup a aktivitu. Před Štěpánem se nám nestalo, aby se sedmák dobrovolně přihlásil do olympiády z češtiny. Dokonce jsme museli vyhledat propozice soutěže a zjistit, zda je účast sedmáka možná. Byla. Jinak Štěpán stabilně hájil naše barvy kromě geologie hlavně v zeměpise, biologii, dějepise, ale skvěle si vedl ve znalostech Bible a hudby. Myslím, že na Gymnázium v Novém Jičíně vysíláme žáky, na které můžeme být pyšní.

Všem přejeme krásné prázdniny a doufáme, že příští rok bude tradiční a alespoň stejně úspěšný jako ten letošní (fotogalerie).

Radka Demová