Návrat k prezenční výuce 1. a 2. ročníků od 18. 11. 2020

13.11.2020 13:05

Vážení rodiče,

od středy 18. 11. 2020 bude zahájena prezenční výuka žáků 1. a 2. ročníků za podmínek stanovených MŠMT a za dodržování stanovených hygienických podmínek (více zde).

Výuka žáků bude probíhat v jednotlivých třídách podle klasického rozvrhu s paní učitelkou třídní. Školní družina bude v provozu pro přihlášené děti denně od 6.15 do 16.00 hodin.

Do školy budou děti vstupovat hlavním vchodem podle pokynů dozoru. Půjdou se převléci do své šatny, kde si je vyzvedne třídní učitelka. Žáci a zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Rodiče proto své děti vybaví min. 2 rouškami na den.

Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání. Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy. V případě příznivého počasí bude během dne zařazován pobyt žáků na čerstvém vzduchu.

Školní jídelna je v provozu. Žákům, kteří se stravují ve škole, budou obědy automaticky přihlášeny.

Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem. Jsou jim umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce. Konzultace budou nabízeny pouze žákům ohroženým školním neúspěchem a žákům s podporou asistenta pedagoga. Termíny konkrétních konzultací budou stanoveny po domluvě pedagoga s rodičem žáka.

Na všechny děvčata a chlapce se těší paní učitelky, asistentky i vychovatelky.

Mgr. Roman Horut, ředitel školy