Naši mladí chemici

08.02.2021 09:09

„Hledáme nejlepšího mladého chemika" je název přírodovědné soutěže, které se pravidelně účastní také žáci devátých ročníků naší školy. V letošním „náročném" roce se podařilo uskutečnit školní kolo ještě v prezenční podobě. Do regionálního kola, které již proběhlo v distanční podobě, postoupili tito žáci: Martin Króliczek, Anna Rybářová a Štěpán Cigánek.

Z regionu Přerovsko a Novojičínsko, jehož garantem je obor Aplikovaná chemie SPŠ Hranice, se regionálního kola zúčastnilo celkem 40 soutěžících ze 14 základních škol. Mezi nimi se Martin umístil na 7. místě, které zároveň odpovídá 22. místu v kraji, Anička na 9. místě a Štěpán na 13. místě. Všem soutěžícím gratulujeme a děkujeme za pěknou reprezentaci školy!

Marcela Cigánková