Na Záchranné stanici živočichů v Bartošovicích

13.05.2019 21:49

Pokud byste chtěli tip na víkendový nebo prázdninový výlet, žáci 7. ročníků by vám určitě doporučili Záchrannou stanici pro živočichy. Nejbližší pro naši oblast se nachází v Bartošovicích.

Na 90 minutovou exkurzi se tito žáci vydali v úterý 30. dubna. I přes nepříznivé počasí to stálo za to! První část probíhala v místnostech Infocentra CHKO Poodří. Zde zhlédli úvodní prezentaci se stručnou historií a aktivitami stanice. Ve stálé expozici „Příroda a lidé" si zopakovali a rozšířili své znalosti z hodin Přírodopisu. Druhá část prohlídky následovala ve venkovní expozici, kde z blízka viděli několik „klientů" stanice, hlavně ptáků. Po skončení programu si ještě všichni mohli prohlédnout zahradní část s interaktivními prvky (model toku Odry, čapí hnízdo, výukové panely,…).

Martina Houšková