Myslivci ve školní družině

30.05.2023 20:57

Zdravíme vás všechny,

a hlavně vás, kteří chodíte rádi do lesa. O tom, co les skrývá, čím nás překvapí a jak se v něm chovat, nám přišli říct ti nejpovolanější. Zavítal mezi nás oblíbený pan myslivec Bohouš Furmánek, spolu s jeho následovníkem Filipem Mičulkem, bývalým žákem naší školy, který má za sebou úspěšně složené zkoušky z myslivosti.

Přivítal nás hrou na borlici, což je myslivecká trubka, kterou používají na začátku i konci honu. K vyhledávání a vábení zvěře používají vábničky, které mají své názvy a zvuky. Třeba myškovačka na vábení lišek, vřeštidlo na zajíce, vábnička připomínající troubení na jeleny nebo nám ukázal Filip, jak zní pískání srnců při říji. Děti se dozvěděly, jaký je rozdíl třeba mezi holubem hřivnáčem a doubňákem nebo jak vypadá paroží daňka a jelena. Každý si mohl na exponáty sáhnout, prohlédnout i porovnat. Protože je červen měsícem myslivosti, zopakovali jsme si, jak se máme v lese správně chovat a jak chránit narozená mláďata, touto dobou narozená a vystrašená.

Vždy má pan Furmánek pro žáky připraveny vědomostní soutěže a odměny pro ty nejšikovnější. Moc bychom mu chtěli poděkovat a těšíme se spolu se všemi na další příjemné setkání (fotogalerie).

Chraňte děti přírodu a chovejte se k ní moc hezky!

 

Vychovatelky ŠD