Misijní jarmark

31.10.2017 20:12

V neděli 22. 10. 2017 v 9 hod se před kostelem sv. Václava uskutečnil tradiční Misijní jarmark. Prodávaly se zde výrobky dětí z Misijního klubka a také výrobky dětí ze ZŠ Starý Jičín. Děkujeme paní učitelce Pavle Poláškové, Naděždě Tomkové a Ladě Ocáskové, které s žáky naší školy pro tuto akci vytvořily krásné výrobky a misijní jarmark tímto podpořily (fotogalerie). Také děkujeme všem, kteří zakoupením výrobků přispěli na Papežská misijní díla dětí. Více na  informací o tomto projektu naleznete na stránkách www.missio.cz

Marcela Cigánková