Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví

25.02.2021 07:00

Dokument „Mimořádné opatření" naleznete ZDE.

Dokument „Informace o vydání mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví" naleznete ZDE.

1. Všem osobám se od 25. 2. nařizuje mít ve všech

- vnitřních prostorech staveb (tj. i ve škole nebo školském zařízení),

- ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry,

na nose a ústech ochranný prostředek, kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének.

2. Jinými slovy jsou tedy všechny osoby ve školách (žáci, pedagogové i nepedagogové) povinni při pobytu uvnitř budovy školy nosit buď respirátor nebo zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný prostředek splňující uvedené požadavky. Za obdobný prostředek se nepovažuje látková rouška.

Mgr. Roman Horut, ředitel školy