Mimořádné opatření 5. 10. – 18. 10. 2020

03.10.2020 13:23

Plošná mimořádná opatření v oblasti školství, která dnes postupně vyhlašují místně příslušné KHS s účinností od 5. 10. do 18. 10. 2020, nebudou mít za následek uzavírání základních škol a budou mít pouze následující dopady do této oblasti školství:

I. STUPEŇ ZŠ

• hudební výchova bez zpěvu
• tělesná výchova bez omezení

II. STUPEŇ ZŠ

• hudební výchova bez zpěvu
• místo tělesné výchovy nesportovní aktivity venku/uvnitř

Ke karanténním opatřením a případnému uzavírání základních škol tak bude i nadále docházet pouze v individuálních případech na základě epidemického šetření KHS.

Mgr. Roman Horut, ředitel školy