Matematická olympiáda

24.04.2019 19:35

Jsme rádi, že se opět našli takoví, kteří si najdou chvíli a zkusí potrápit své mozkové závity dobrovolně doma. Také v letošním školním roce byla žákům 5. až 9. ročníku nabídnuta domácí práce nad 6 těžšími matematickými úlohami v rámci základního kola Matematické olympiády. Pro 5. a 9. ročník byl termín uzavření již v lednu, pro ostatní v březnu. Odevzdané práce byly ohodnoceny a nejlepší řešitelé jeli reprezentovat školu do okresních kol v Novém Jičíně. Již v lednu si vynikající umístění (3. místo) vypočítal Adam Ježák z V.A. Rovněž sedmáci se nenechali zahanbit, a Tomáš Petřkovský a Martin Króliczek skončili jako úspěšní řešitelé, Tomáš dokonce na vynikajícím 4. - 5. místě. Rovněž děkujeme za reprezentaci Anežce Hrdličkové, Josefu Šustkovi a Zuzaně Hrňové, kteří se ve velké konkurenci také neztratili.

Martina Houšková