Matematická olympiáda 9. ročníků

04.02.2021 12:40

Přestože deváťákům začíná jít hlava kolem, najdou se i tací, kteří si k nedobrovolné práci při distanční výuce přidají dobrovolné úkoly. A to nelehké úlohy z matematiky. Základní kolo letošní Matematické olympiády bylo stejné jako každý rok. Vypracovat 6 úloh v domácím prostředí. Poslat svému vyučujícímu matematiky, a pak čekat, zda jsou vypracovány i pro zdárný postup do okresního kola.

I v letošním roce se jeden žák našel. Byl jim opět Martin Króliczek z IX.B. Okresní kolo díky uzavření škol tentokrát také probíhalo u počítače doma. A Martin se nenechal zahanbit. Se svým čtvrtým nejlepším výsledkem byl první mezi účastníky základních škol našeho okresu. Moc gratulujeme, a v dalším studiu přejeme samé podobné výsledky.

Martina Houšková