Má to smysl? Ano!

30.09.2014 18:00

V pondělí 29. září jsme se my, zástupci školního parlamentu, vypravili do Kopřivnice na Městský úřad, abychom si od paní místostarostky převzali cenu za sběr vršků pro Tomáška. Sběr probíhal po celý minulý školní rok. Celkově jsme nasbírali 105 kg. Na 1 kg je potřeba přibližně 470 vršků, nashromáždili jsme tedy asi 50 000 vršků. Díky naší pomoci mohou rodiče Tomáškovi zaplatit rehabilitace a zakoupit zdravotnické pomůcky.

Tímto bychom chtěli poděkovat všem, co se zapojili, a doufáme, že i v tomto školním roce navážeme na loňské úspěchy. Vršky můžete házet do pytle, který je umístěn vedle bufetu ve vestibulu školy.

Za školní parlament Ladislav Rýpar a Iva Řezníčková