Loučení s deváťáky

16.08.2020 21:21

Za pár dní začne školní rok 2020/2021. Úplně nový bude pro naše už bývalé deváťáky, kteří 1. září nastoupí na střední školy. Vzhledem ke koronavirové situaci zažili druhé pololetí zcela netradičně a určitě to pro ně nebylo vůbec jednoduché. Vše se jim nakonec podařilo zvládnout a úspěšně vykonat přijímací zkoušky. Mnozí z nich čekali s vypětím všech psychických sil na konečná rozhodnutí, která ve většině případů dobře dopadla.

Tento školní rok byl netradiční ve všech směrech a výjimkou nebylo ani závěrečné rozloučení deváťáků se školou. Nejdříve se jim podařilo zorganizovat za „bojových podmínek" rozlučkový večírek, na který byli pozváni všichni pedagogové naší školy. Děti zavzpomínaly na devět let strávených u nás ve škole a poděkovaly všem zaměstnancům naší školy za veškeré úsilí a péči, kterou jim věnovali. A s koncem školního roku bývá spjato také slavnostní předávání vysvědčení na Obecním úřadě na Starém Jičíně za přítomnosti pana starosty Ing. Rudolfa Hrnčíře, který dětem popřál do budoucích let vše nejlepší. Také my držíme palce našim dnes už bývalým žákům naší školy, přejeme z celého srdce hodně štěstí a úspěchů na středních školách a doufáme, že budou na svoji základní školu vzpomínat s láskou.

Marcela Cigánková a Kateřina Horutová