Koronavirus - doporučení pro školy v MSK

04.03.2020 21:36

V návaznosti na jednání Bezpečnostní rady Moravskoslezského kraje dne 2. 3. 2020 a v návaznosti na doporučení k aktuální epidemiologické situaci vydané Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje v Ostravě, jak postupovat při návratu z rizikových oblasti Itálie, zveřejňujeme několik zásadních doporučení a opatření, jejichž naplňování má za cíl snížit možnost přenosu nákazy mezi obyvateli v kraji. V zájmu předběžné opatrnosti děkujeme všem za spolupráci a za respektování uvedených doporučení.

Koronavirus - doporučení pro školy a školská zařízení v MSK

Informace ke koronaviru pro školy a školská zařízení v MSK

 

Mgr. Roman Horut, ředitel školy