Klub důchodců Starý Jičín

17.03.2014 14:32

Na Starém Jičíně funguje klub důchodců, který se pravidelně schází na svých schůzkách. Jednou ročně chce i naše škola důchodcům zpestřit přátelské posezení. V letošním roce jim naši žáci prvních a druhých tříd z tanečního kroužku udělali radost tanečním vystoupením k MDŽ, které si připravili v kroužku. Vystoupení se důchodcům líbilo. Děti byly odměněny velikým potleskem a sladkým občerstvením. Společně se těšíme na další vzájemnou spolupráci.

Ivana Šturalová