Kapacita školní družiny

31.08.2015 17:30

Pro velký počet dětí budou ve školním roce 2015/2016 přijímání do školní družiny přednostně žáci 1. a 2. ročníků. Pokud nebude naplněna kapacita, budou od 7. 9. do ŠD přijati i žáci 3. ročníků. Od 2. 9. bude žákům k dispozici čekací třída.

 

Jana Urbanová, vedoucí vychovatelka ŠD