Jak učíme angličtinu?

19.10.2014 18:45

Na naší škole je anglický jazyk vyučován od prvního do devátého ročníku. Na výuce se podílí čeští učitelé i rodilý mluvčí. Žáci používají učebnice z ucelené řady nakladatelství Oxford University Press.

 

V prvním a druhém ročníku mají děti angličtinu v rozvrhu jedenkrát týdně. Učí je paní učitelky Mgr. Eva Pavlištíková a Mgr. Marcela Rašková. Děti používají učebnici Happy House 1 – 2 New Edition. Součástí každého pracovního sešitu je i CD-ROM, pomocí kterého si doma děti mohou procvičit slovní zásobu, zazpívat písničky a zopakovat příběhy, které se ve škole učily. V prvním ročníku je výuka zaměřena na mluvené slovo, na poslech a komunikaci. Jazyk je prezentován pomocí příběhů v kontextu tak, aby si příběhy žáci mohli zahrát. Děti komunikují, hrají role, hrají si, vybarvují. Ve druhém ročníku se žáci poprvé seznamují s psanou podobou anglického jazyka. Píší první slova, doplňují písmenka, obtahují slova tiskacím písmem, pracují na interaktivní tabuli, připravují se na další učení jazyka.

 

Ve třetím a čtvrtém ročníku mají děti angličtinu tři hodiny týdně, které vyučuje Mgr. Šárka Suchanová a Mgr. Martina Sušovská. Žáci pracují v učebnicích Chit Chat 1 – 2, které rozvíjejí všechny řečové dovednosti: mluvení a poslech, čtení i psaní. Žáci začínají číst věty, komiksové příběhy a jiné texty, píší slovíčka, učí se pracovat se slovníkem. Po dvouleté přípravě se seznamují s prvními pravidly gramatiky. Výuka probíhá v kmenových třídách i v jazykových učebnách, kde je přístup k interaktivním tabulím.

 

V pátém ročníku a na druhém stupni se žáci učí angličtinu třikrát týdně. Postupně zavádíme výměnu starých učebnic Dream Team za nové učebnice Project. Od tohoto školního roku 2014/2015 jsme pro žáky 5. – 9. ročníku připravili změnu v organizaci vyučování anglického jazyka. Týdenní časová dotace tohoto předmětu se nemění. Žáci se nadále budou učit 3 hodiny angličtiny za týden. V jazykových skupinách se však střídají učitelé. V každém týdnu mají dvě hodiny se svým českým učitelem angličtiny. V jednotlivých skupinách vyučují Mgr. Jiří Adamec, Mgr. Šárka Suchanová a Mgr. Martina Sušovská. Žáci se s nimi učí různá témata, gramatiku, procvičí si překlady, cvičení, čtení, mluvení, psaní jako obvykle. Třetí hodinu anglického jazyka vede rodilý mluvčí BSc. Richard Hayward. Navazuje na učivo svého českého kolegy a dále je rozvíjí, procvičuje a upevňuje. Žáci tak mají možnost si ještě více procvičit jazykové dovednosti a komunikační schopnosti.

 

Věříme, že tato změna povede ke zlepšení jazykových znalostí vašich dětí.