Jak jsme slavili 100 let Československa

05.11.2018 21:10

Také naše škola se připojila k oslavám 100. výročí vzniku Československa (fotogalerie). Atmosféru celého dne Vám nejlépe přiblíží sami žáci:

5.B

Dne 31. 10. se uskutečnil projektový den. Dopoledne jsme hráli různé hry a luštili kvízy. Byl pro nás připraven vojenský výcvik, ochutnávka, poznávání osobností a státních symbolů. Jeden z úkolů byl, že jsme chodili po Starém Jičíně a poznávali památky. Když jsme se všichni vrátili, sešli jsme se před školou, kde sbor zazpíval hymnu a pan ředitel slavnostně zasadil lípu. Takhle jsme oslavili vznik ČSR. (L. Gašperiková)

 

31. 10. se udály před školou slavnosti ke 100 let ČSR. Zasadila se lípa se vzkazy budoucím generacím za doprovodu školního sboru… Byl to super den. (A. Ježák)

 

Byl to skvělý den, nejvíc se mi líbil vojenský výcvik a ochutnávka medových placiček. Ještě jednou děkujeme! (K. Indráková)

 

6. A

Včera jsme ve škole slavili 100 let od vzniku Československa. Jako třída jsme chodili po Starém Jičíně a luštili tajenku. Byla to hezká procházka a ještě jsme museli i zapřemýšlet a něco jsem se i dozvěděli. Tajenka byla k tématu a zněla „Masaryk". Poté nám ve škole připravili různá stanoviště, kde jsme si vyzkoušeli, co víme o Československu nebo o známých osobnostech, skládali jsme jejich životopisy, trochu jsme si i zacvičili, třeba 100 dřepů nebo kliků nebo přeskoků přes švihadlo, ochutnali jsme i cukroví, co jedli chudí lidé v Československu. Tento den byl moc hezky proveden a vymyšlen. (M. Janýšková)

 

Nakonec jsme před školou zpívali českou hymnu, jak zněla před 100 lety, Masarykovu nejoblíbenější písničku Teče voda teče a potom jsme zasadili lípu. Byl to krásný den, a dozvěděli jsme se hodně věcí. (E. Lajchová)

 

7.A

Na projektový den jsem se těšil už 3 dny dopředu, protože jsem věděl, že to bude něco nového a že se nebudeme učit. (O. Bezděk)

 

Líbilo se mi, že jsme sadili strom a že jsme pod něj dali časovou schránku s dopisy. Hodně se mi líbila procházka, kde jsem se toho hodně dozvěděl. Celkově se mi ten den hodně líbil. (F. Mičulek)

 

Byl jsem hodně překvapen, že mě pan učitel vybral, abych mohl zasadit český národní strom. Jsem poctěn, že jsem mohl zakopat lípu ve škole. (R. Škoda)

 

7.B

Dne 31. 10. jsme si na naší škole uvědomili 100 let od založení Československa. Sešli jsme se před školou a po chvíli za námi přišla paní učitelka, která měla v rukou obálku. V ní byly úkoly s indiciemi… Ze všech indícií jsme složili příjmení prvního československého prezidenta – Masaryka… (Š. Cigánek)

 

Ve školních třídách si děti mohly vyzkoušet obleky z doby Československa nebo zaplatit penězi, kterými se platilo před 100 lety… Všem dětem se to líbilo. Některé dokonce přišly v národních barvách nebo s vlaječkami na tvářích. (M. Kočnarová)

 

Celou akci zpestřil pěvecký sbor Cvrčci, kteří zazpívali československou hymnu a píseň ve znakové řeči. Počasí se nám vydařilo a celá akce taktéž. (R. Pešák)

 

8. B

Včerejší den se mi líbil. Připomněli jsme si 100 let od vzniku Československa. V okolí Starého Jičína jsme plnili úkoly, které s tím výročím nějak souvisely. Pak jsme se přesunuli do školy, kde po učebnách i v tělocvičně byly úkoly, například jsme překládali slovenská slova do češtiny a naopak nebo jsme skládali portréty osobností, třeba Emila Zátopka, Jana Wericha, Karla Čapka, Zdeňka Buriana. V tělocvičně jsme si zkusili překážkovou dráhu. Když to shrneme, tak jsme se i učili, zopakovali jsme si data událostí, prošli jsme si Starý Jičín a zjistili jsme, že v kostele je hrobka Deymů. Tento den jsem si užila. (A. Videnková)

 

Včera se mi líbilo, když jsme chodili po venku a plnili úkoly, protože jsem poznal místa, na kterých jsem ještě nebyl. (J. Michalík)

  

Tato středa byla velice zajímavá a výjimečná. Nejúžasnější bylo, že tento den se vlastně nikdy jindy na škole neoslavoval, protože 100 let republiky ještě nikdy nebylo. Počasí nám vyšlo velmi pěkné, přesto jsme se přesunuli do školy, kde jsme plnili úkoly velmi těžké, například přiřazování letopočtů k anglicky napsaným událostem. Ale našli jsme i lehčí - vybarvování vlajky. Nejlepší bylo otiskování prstů na lípu. (E. Pavlíková)

 

Po procházce jsme plnili úkoly v budově školy. Nechyběly zajímavosti o významných osobnostech. Nejslavnější částí však bylo sázení lípy, našeho národního stromu. Vyšli jsme ven, abychom si poslechli projev pana učitele Kusáka a abychom naslouchali zpěvu Cvrčků, školního sboru. Den jsem si náramně užila a doufám, že nám naše ČR vydrží dalších 100 let.  (J. Hrdličková)

 

9. ročník

Dne 31. 10. naše škola oslavila 100. výročí vzniku Československa. Akce byla rozdělena na dvě poloviny. Nejdřív jsme šli ven plnit úkoly a ve druhé polovině, která se odehrávala uvnitř školy, jsme soutěžili a spíš si hráli. Ven jsme vyšli kolem 8.00 a chodili jsme po památkách, které jsme našli pomocí nápověd. Památek bylo celkově sedm, obešli jsme skoro celý Starý Jičín a díky tomu jsme se dověděli nové informace z historie. Mezi nejzajímavější bych zařadila pomník 2. světové války, který se nachází naproti ordinaci a neměla jsem nejmenší ponětí, že tady nějaký pomník je. (K. Hýžová)

 

Chodili jsme po škole a obešli stanoviště s módou, penězi, jazykové aktivity, slovenská slova a pohybové aktivity. U módy jsme viděli, co se nosilo, peníze nám přiblížily průměrné platy a nákupy, které pořídíme za 100 korun. Pohybové aktivity zahrnovaly překážkovou dráhu a různá cvičení, na jazykovém stanovišti jsme si historii zopakovali anglicky. Následovně jsme se odebrali ven, kde jsme vyslechli projev a proběhlo zasazení nové lípy. Doufám, že se uchytí. (J. Sládeček)

 

Celý den byl naplánovaný a vymyšlený velmi pěkně. A myslím, že jsme byli taky rádi, že se nemusíme učit. (M. Rybářová)

 

Den oslav 100 let Československa hodnotím kladně nejen proto, že jsme se nemuseli učit, ale taky proto, že jsme se dověděli něco zajímavého. Třeba nákupy za 100 korun v období 1. republiky. (J. Balcar)

 

Chtěli bychom poděkovat všem učitelům za krásně strávený den plný zážitků a den bez mučení za lavicemi. (V. Cabanová)