Informace z důvodu krizové situace k žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy

10.03.2020 15:13

V souvislosti s mimořádným opatřením Ministerstvem zdravotnictví ČR (č. j. MZDR 10676/2020-1/MIN/KA a zasedáním Vlády ČR dne 10. 3. 2020 Vám tímto dáváme na vědomí následující informace:

Informace pro rodiče k čerpání ošetřovného z důvodu uzavření školy

 

Vyplněný a školou potvrzený tiskopis Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy Vám předáme na základě individuální domluvy (telefonní číslo: 556 752 571, rybarova@zsstjicin.cz).

 

Mgr. Roman Horut, ředitel ZŠ