Informace vedoucí školní jídelny

13.08.2019 22:20

Žáci, kteří se stravovali ve školní jídelně ve školním roce 2018/2019, budou ve školním roce 2019/2020 přihlášeni k odběru stravy od 2. 9. 2019.

Od září 2019 dochází ke zdražení obědů v naší školní jídelně takto:

  • žáci     7   –  10  let …. oběd za   23,00 Kč
  • žáci    11  –  14  let …. oběd za   25,00 Kč
  • žáci    15 let a více …. oběd za   28,00 Kč

 

Úhrada stravného bankovním převodem na září proběhne v srpnu 2019, proto Vás žádám o navýšení limitů pro jednotlivá inkasa u Vašich účtů, aby vše proběhlo bez komplikací (nutno ponechat na účtech potřebnou zálohu).

Nové žáky - strávníky přihlásí na obědy rodiče (zákonní zástupci) na základě odevzdání vyplněné přihlášky ke stravování vedoucí školní jídelny v termínu 19. 8. - 2. 9. 2019, kdy také uhradí stravné v hotovosti s ostatními hotově platícími strávníky.

U nových strávníků, kteří odevzdali přihlášku ke stravování do 19. 8. 2019 a provedli souhlas s inkasem, bude platba provedena inkasem v srpnu 2019.

Žáci 1. ročníku jsou přihlášení od úterý 3. 9. 2019

 

 

  Jana Zuzaňáková

vedoucí školní jídelny