Informace vedoucí školní jídelny

12.06.2019 22:39

1.  Upozorňuji strávníky školní jídelny, aby případné odhlášky obědů ve dnech 24. - 28. 6. 2019 nahlásili vedoucí školní jídelny nejpozději v pátek 21. 6. 2019 do 8.00 hod.

2.  Strávníci školní jídelny, kteří byli přihlášeni v letošním školním roce, budou v příštím školním roce 2019/2020 přihlášeni k odběru stravy od 2. 9. 2019. Od září 2019 dochází ke zdražení obědů v naší školní jídelně takto: 

  • žáci 7 – 10 let …. oběd za 23,00 Kč
  • žáci 11 – 14 let …. oběd za 25,00 Kč
  • žáci 15 let a více …. oběd za 28,00 Kč

 

Úhrada stravného na září proběhne v srpnu 2019, proto Vás žádám o navýšení limitů pro jednotlivá inkasa u Vašich účtů, aby vše proběhlo bez komplikací (nutno ponechat na účtech potřebnou zálohu). Noví strávníci si přihlásí obědy v termínu 19. 8. - 2. 9. 2019, kdy uhradí stravu v hotovosti spolu s ostatními hotově platícími strávníky.

3. Žádám stávající strávníky, kteří se nebudou v příštím školním roce stravovat v naší školní jídelně (např. z důvodů stěhování, přestupu na jinou školu), aby tuto změnu nahlásili vedoucí školní jídelny do pátku 21. 6. 2019.

4. Upozorňuji, že automat na školní mléko bude zásobován do pátku 21. 6. 2019. Stávajícím kartám bude ukončena platnost 30. 11. 2019. V září dostanou všichni žáci nové karty na aktuální školní rok (beze jména). V období 1. 9. - 30. 11. 2019 budou v platnosti všechny typy karet, po tomto datu již jen nové s uvedením školního roku, pro který jsou platné.

 

Přihláška ke stravování

Ceník obědů

 

Jana Zuzaňáková, vedoucí ŠJ