Informace vedoucí školní jídelny

25.08.2018 12:12

Žáci, kteří se stravovali ve školní jídelně ve školním roce 2017/2018, budou ve školním roce 2018/2019 přihlášeni k odběru stravy od 3. 9. 2018.

Platba stravného bankovním převodem bude uhrazena na základě souhlasu s inkasem v měsíci srpnu 2018.

Nové žáky - strávníky přihlásí na obědy rodiče (zákonní zástupci) na základě odevzdání vyplněné přihlášky ke stravování vedoucí školní jídelny v termínu 23. 8. - 3. 9. 2018, kdy také uhradí stravné v hotovosti s ostatními hotově platícími strávníky.

U nových strávníků, kteří odevzdali přihlášku ke stravování do 22. 8. 2018 a provedli souhlas s inkasem, bude platba provedena inkasem v srpnu 2018.

Žáci 1. ročníku jsou přihlášení od úterý 4. 9. 2018.

 

   Jana Zuzaňáková

vedoucí školní jídelny