Informace vedoucí školní jídelny

10.06.2018 21:52

1. Upozorňuji strávníky školní jídelny, aby případné odhlášky obědů ve dnech 25. - 29. 6. 2018 nahlásili vedoucí školní jídelny nejpozději v pátek 22. 6. 2018 do 8.00 hod.

2. Strávníci školní jídelny, kteří byli přihlášeni v letošním školním roce, budou v příštím školním roce 2018/2019 přihlášeni k odběru stravy od 3. 9. 2018. Strávníci, kteří hradí platbu prostřednictvím sporožira, popř. jiných bankovních účtů, budou mít obědy zaplaceny ze svých účtů (nutno ponechat na účtech potřebnou zálohu). Noví strávníci si přihlásí obědy v termínu 23. 8. - 3. 9. 2018, kdy uhradí stravu v hotovosti spolu s ostatními hotově platícími strávníky.

3.  Žádám stávající strávníky, kteří se nebudou v příštím školním roce stravovat v naší školní jídelně (např. z důvodů stěhování, přestupu na jinou školu), aby tuto změnu nahlásili vedoucí školní jídelny do pátku 22. 6. 2018.

4. Upozorňuji, že automat na školní mléko bude zásobován do pátku 22. 6. 2018. Stávajícím kartám se jménem žáka bude ukončena platnost 30. 11. 2018. V září dostanou všichni karty nové na aktuální školní rok (beze jména) a v období od 1. 9. do 30. 11. 2018 budou v platnosti všechny typy karet, po tomto datu již jen nové s uvedením školního roku, pro který jsou platné.

 

Jana Zuzaňáková, vedoucí ŠJ