Informace vedoucí školní jídelny

27.08.2017 21:00

Žáci, kteří se stravovali ve školní jídelně školním roce 2016/2017, budou ve školním roce 2017/2018 přihlášeni k odběru stravy od 4. 9. 2017.

Platba stravného bankovním převodem bude uhrazena na základě souhlasu s inkasem v měsíci srpnu 2017.

Nové žáky - strávníky přihlásí na obědy rodiče (zákonní zástupci) na základě odevzdání vyplněné přihlášky ke stravování vedoucí školní jídelny v termínu 28. 8. - 4. 9. 2017, kdy také uhradí stravné v hotovosti s ostatními hotově platícími strávníky.

 

Jana Zuzaňáková, vedoucí ŠJ