Informace vedoucí školní jídelny

11.06.2017 11:23

1. Upozorňuji strávníky školní jídelny, aby případné odhlášky obědů ve dnech 26. - 30. 6. 2017 nahlásili vedoucí školní jídelny nejpozději v pátek 23. 6. 2017 do 8.00 hod.

2. Strávníci školní jídelny, kteří byli přihlášeni v letošním školním roce, budou v příštím školním roce 2017/2018 přihlášeni k odběru stravy od 4. 9. 2017. Strávníci, kteří hradí platbu prostřednictvím sporožira, popř. jiných bankovních účtů, budou mít obědy zaplaceny ze svých účtů (nutno ponechat na účtech potřebnou zálohu). Noví strávníci si přihlásí obědy v termínu 24. 8. - 4. 9. 2017, kdy uhradí stravu v hotovosti spolu s ostatními hotově platícími strávníky.

3. Žádám stávající strávníky, kteří se nebudou v příštím školním roce stravovat v naší školní jídelně (např. z důvodů stěhování, přestupu na jinou školu), aby tuto změnu nahlásili vedoucí školní jídelny do pátku 23. 6. 2017.

4. Upozorňuji, že automat na školní mléko bude zásobován do pátku 23. 6. 2017. Kreditky zůstávají platné pro příští školní rok, proto si je pečlivě uschovejte. Nevyčerpané kredity se převádějí do příštího školního roku.

 

Jana Zuzaňáková, vedoucí školní jídelny