Informace vedoucí školní jídelny

09.06.2016 21:00

1. Upozorňuji strávníky školní jídelny, aby případné odhlášky obědů ve dnech 27. - 30. 6. 2016 nahlásili vedoucí školní jídelny nejpozději v pátek 24. 6. 2016 do 8.00 hod.

2. Strávníci školní jídelny, kteří byli přihlášeni v letošním školním roce, budou v příštím školním roce 2016/2017 přihlášeni k odběru stravy od 1. 9. 2016. Strávníci, kteří hradí platbu prostřednictvím sporožira, popř. jiných bankovních účtů, budou mít obědy zaplaceny ze svých účtů (nutno ponechat na účtech potřebnou zálohu). Noví strávníci si přihlásí obědy v termínu 24. 8. - 2. 9. 2016, kdy uhradí stravu v hotovosti spolu
s ostatními hotově platícími strávníky.

3. Žádám stávající strávníky, kteří se nebudou v příštím školním roce stravovat v naší školní jídelně (např. z důvodů stěhování, přestupu na jinou školu), aby tuto změnu nahlásili vedoucí školní jídelny do pátku 24. 6. 2016.

4. Upozorňuji, že automat na školní mléko bude zásobován do pátku 24. 6. 2016. Kreditky zůstávají platné pro příští školní rok, proto si je pečlivě uschovejte. Nevyčerpané kredity se převádějí do příštího školního roku.

 

Jana Zuzaňáková