Informace vedoucí školní jídelny

13.07.2015 11:55

Žáci, kteří se stravovali ve školní jídelně v loňském školním roce, budou ve školním roce 2015/2016 přihlášeni k odběru stravy od 1. 9. 2015.

Platba stravného bankovním převodem bude uhrazena na základě souhlasu s inkasem v měsíci srpnu 2015.

Nové žáky - strávníky přihlásí na obědy rodiče (zákonní zástupci) na základě odevzdání vyplněné přihlášky ke stravování vedoucí školní jídelny v termínu 24. 8. - 2. 9. 2015, kdy také uhradí stravné v hotovosti s ostatními hotově platícími strávníky.

 

Jana Zuzaňáková, vedoucí školní jídelny