Informace vedoucí školní jídelny

12.06.2022 21:35

Žádám stávající strávníky, kteří se nebudou v příštím školním roce stravovat v naší školní jídelně (např. z důvodů stěhování, přestupu na jinou školu), aby tuto změnu nahlásili vedoucí školní jídelny do pátku 24. 6. 2022.

Žáci, kteří se stravovali ve školní jídelně ve školním roce 2021/2022, budou ve školním roce 2022/2023 přihlášeni k odběru stravy od 1. 9. 2022. Úhrada stravného bankovním převodem na září proběhne v srpnu 2022. Aby jednotlivá inkasa proběhla bez komplikací, nutno ponechat na účtech potřebnou zálohu.

Nové žáky - strávníky přihlásí na obědy rodiče (zákonní zástupci) na základě odevzdání vyplněné přihlášky ke stravování vedoucí školní jídelny v termínu 20. 6. – 15. 7. 2022 nebo 15. 8. - 1. 9. 2022 (osobně po telefonické domluvě, popř. e-mailem).

U nových strávníků, kteří odevzdají přihlášku ke stravování do 17. 8. 2022 a provedou souhlas s inkasem, bude platba provedena inkasem v srpnu 2022. Stravné přihlášené po 17. 8. 2022 bude hrazeno v hotovosti.

Žáci 1. ročníku budou přihlášení ke stravování od pátku 2. 9. 2022.

Jana Zuzaňáková, vedoucí školní jídelny