Informace vedoucí školní jídelny

10.06.2021 08:33

Žádám stávající strávníky, kteří se nebudou v příštím školním roce stravovat v naší školní jídelně (např. z důvodů stěhování, přestupu na jinou školu), aby tuto změnu nahlásili vedoucí školní jídelny do pátku 25. 6. 2021.

Žáci, kteří se stravovali ve školní jídelně ve školním roce 2020/2021, budou ve školním roce 2021/2022 přihlášeni k odběru stravy od 1. 9. 2021. Úhrada stravného bankovním převodem na září proběhne v srpnu 2021. Aby jednotlivá inkasa proběhla bez komplikací nutno ponechat na účtech potřebnou zálohu.

Nové žáky - strávníky přihlásí na obědy rodiče (zákonní zástupci) na základě odevzdání vyplněné přihlášky ke stravování vedoucí školní jídelny v termínu 21. 6. – 16. 7. 2021 nebo 16. 8. - 1. 9. 2021 (osobně po telefonické domluvě, popř. e-mailem).

U nových strávníků, kteří odevzdají přihlášku ke stravování do 17. 8. 2021 a provedou souhlas s inkasem, bude platba provedena inkasem v srpnu 2021. Stravné přihlášené po 17. 8. 2021 bude hrazeno v hotovosti.

Žáci 1. ročníku budou přihlášení od čtvrtka 2. 9. 2021.

Jana Zuzaňáková, vedoucí školní jídelny