Informace vedoucí školní jídelny

18.06.2020 09:01
  • Žádám stávající strávníky, kteří se nebudou v příštím školním roce stravovat v naší školní jídelně (např. z důvodů stěhování, přestupu na jinou školu), aby tuto změnu nahlásili vedoucí školní jídelny do pátku 26. 6. 2020.
  • Žáci, kteří se stravovali ve školní jídelně ve školním roce 2019/2020, budou ve školním roce 2020/2021 přihlášeni k odběru stravy od 1. 9. 2020. Úhrada stravného bankovním převodem na září proběhne v srpnu 2020. Aby jednotlivá inkasa proběhla bez komplikací, nutno ponechat na účtech potřebnou zálohu.
  • Nové žáky - strávníky přihlásí na obědy rodiče (zákonní zástupci) na základě odevzdání vyplněné přihlášky ke stravování vedoucí školní jídelny v termínu 22. 6. – 10. 7. 2020 nebo 10. 8. - 1. 9. 2020 (osobně po telefonické domluvě, příp. emailem).
  • U nových strávníků, kteří odevzdají přihlášku ke stravování do 14. 8. 2020 a provedou souhlas s inkasem, bude platba provedena inkasem v srpnu 2020. Stravné přihlášené po 14. 8. 2020 bude hrazeno v hotovosti.
  • Žáci 1. ročníku budou přihlášení od středy 2. 9. 2020.
 

Jana Zuzaňáková, vedoucí školní jídelny