Informace vedoucí školní jídelny

14.06.2015 14:25

1. Upozorňuji strávníky školní jídelny, aby případné odhlášky obědů ve dnech 22. - 30. 6. 2015 nahlásili vedoucí školní jídelny nejpozději v pátek 19. 6. 2015 do 8.00 hod.

2. Strávníci školní jídelny, kteří byli přihlášeni v letošním školním roce, budou v příštím školním roce 2015/2016 přihlášeni k odběru stravy od 1. 9. 2015. Strávníci, kteří hradí platbu prostřednictvím sporožira, popř. jiných bankovních účtů, budou mít obědy zaplaceny ze svých účtů (nutno ponechat na účtech potřebnou zálohu). Noví strávníci si přihlásí obědy poslední týden v srpnu nebo v pondělí až středu tj. 31. 8. – 2. 9. 2015, kdy uhradí stravu v hotovosti spolu s ostatními hotově platícími strávníky.

3. Žádám stávající strávníky, kteří se nebudou v příštím školním roce stravovat v naší školní jídelně (např. z důvodů stěhování, přestupu na jinou školu), aby tuto změnu nahlásili vedoucí školní jídelny do pátku 19. 6. 2015.

4. Upozorňuji, že automat na školní mléko bude zásobován do středy 24. 6. 2015. Kreditky zůstávají platné pro příští školní rok, proto si je pečlivě uschovejte. Nevyčerpané kredity se převádějí do příštího školního roku.

 

Jana Zuzaňáková, vedoucí ŠD