Informace vedoucí školní jídelny

25.08.2014 17:19

Žáci, kteří se stravovali ve školní jídelně v loňském školním roce, budou ve školním roce 2014/2015 přihlášeni k odběru stravy od 1. 9. 2014.

Platba stravného bankovním převodem bude uhrazena na základě souhlasu s inkasem v měsíci srpnu 2014.

Nové žáky - strávníky přihlásí na obědy rodiče (zákonní zástupci) na základě odevzdání vyplněné přihlášky ke stravování vedoucí školní jídelny poslední týden v srpnu 27. - 28. 8. 2014 nebo v pondělí a úterý 1. a 2. září 2014, kdy také uhradí stravné v hotovosti s ostatními hotově platícími strávníky.

 

Přihláška ke stravování

 

  Jana Zuzaňáková

vedoucí školní jídelny