Informace rodičům našich prvňáčků

26.08.2020 15:33

Slavnostní zahájení a přivítání dětí proběhne 1. září v 7.45 před školou. Děti si s sebou přinesou aktovku a přezůvky, rodiče budou vybaveni rouškou. Rozdělení dětí do tříd bude vyvěšeno na vstupních dveřích školy. Po skončení slavnostního zahájení nového školního roku se rodiče s třídní učitelkou odeberou do tříd.

Třídní učitelka 1.A třídy Marcela Rašková a 1.B třídy Ivana Šturalová