Informace pro rodiče o dalším vzdělávání

23.04.2020 21:30

Vážení rodiče,

od 25. května 2020 bude možná osobní přítomnost žáků prvních stupňů základních škol na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin. Účast žáků však nebude povinná. V rámci ochrany rizikových skupin pedagogických i nepedagogických pracovníků, ale stejně tak žáků a jejich rodinných příslušníků bude i nadále pokračovat domácí distanční výuka. Povinná školní docházka je k 30. 6. 2020 zrušena.

Do 30. 4. má vláda a další orgány školám poskytnout bližší informace k provozu škol od 25. 5. 2020. Začátkem května 2020 na to bude vedení školy reagovat konkrétnějším scénářem. Dobrovolný přístup žáků 1. – 5. ročníku bude umožněn od 25. 5. 2020 pouze do trvalých skupin.Skupiny budou sestaveny do počtu 15 podle ročníku, nikoliv podle tříd. Skupiny mají být primárně určeny pro děti rodičů, kteří musí pracovat nebo nemají dostatečné vybavení pro distanční výuku.

Přihlásit se do skupiny bude možné písemně (vhozením do poštovní schránky, zasláním datovou schránkou, poštou nebo e-mailem). Formulář bude k dispozici na webu školy.

Přeji Vám všem pevné zdraví a hodně trpělivosti při nelehké práci.

 

Mgr. Roman Horut, ředitel ZŠ