Informace pro rodiče k 2. fázi otevírání škol

04.05.2021 13:00

Návrat do školy se týká tříd 2. stupně v týdenních rotacích celých tříd. Výuka bude probíhat dle rozvrhu hodin. Tělesná výchova a zpěv neprobíhají v klasické formě. 1. stupeň pokračuje v zavedeném režimu.

  • Žáci 6.A, 6.B, 7.A, 7.B chodí prezenčně do školy vždy v lichém týdnu (v sudém mají distanční výuku). Začínají od 10. 5. 2021.
 
  • Žáci 8.A, 8.B, 9.A, 9.B chodí prezenčně do školy vždy v sudém týdnu (v lichém mají distanční výuku). Začínají od 17. 5. 2021.

 

Další informace

Zaměstnanci školy mají povinnost nosit respirátory (standardy dle MO MZ).

Žáci jsou povinni nosit alespoň chirurgickou roušku.

Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky. Příkladem třetích osob mohou být například zákonní zástupci nezletilých dětí a žáků.

 

Testování

  • povinné neinvazivní RT-PCR testy, které umožňují testování ze slin (pouze jednou týdně)
  • návod k použití ke shlédnutí ZDE. Instruktážní video, jakým způsobem se bude testování provádět naleznete ZDE.
  • povinné testování se netýká individuálních konzultací a individuální prezenční výuky
  • testování bude probíhat v pondělí první vyučovací hodinu ve kmenových třídách

 

Neotestovaný žák se nebude moci účastnit prezenční výuky. Absence bude omluvena. Škola nemá povinnost takovému žákovi zajistit distanční způsob výuky. Poskytneme přiměřenou formu studijní podpory.

Nemusí se testovat žáci s negativním PCR nebo odborně provedeným antigenním testem, který absolvovali individuálně a jehož výsledek není starší než 48 hodin. Testovat se nemusí ani žáci, kteří nemoc prodělali a od pozitivního PCR testu neuplynulo více než 90 dní. Musí předložit potvrzení od lékaře nebo z laboratoře.

Mimořádné opatření MZ k testování žáků najdete zde:

 

Informace ke stravování žáků

Žáci v prezenční výuce mají obědy přihlášeny. Žáci v distanční výuce mohou obědy nadále odebírat do jídlonosičů.

Mgr. Roman Horut, ředitel školy