Informace pro rodiče budoucích prvňáčků (školní rok 2020/2021)

10.06.2020 08:03

Milí rodiče a budoucí prvňáčci,

děkujeme Vám za důvěru v naši školu, kterou jste projevili žádostí o přijetí ke vzdělávání na ZŠ Starý Jičín. Nyní si dovolujeme zaslat Vám několik důležitých materiálů nezbytných pro hladký nástup do školy.

V příloze tedy najdete:

1. Co do 1. třídy - seznam  potřebného vybavení do 1. třídy.

2. Přihláška do ŠD – prosíme o vytištění a vyplnění hlavičky. Formulář s sebou přineste do školy první den vyučování, tedy 1. 9. 2020. Společně s vedoucí ŠD vyplníte zbývající kolonky a ihned odevzdáte.

3. Přihláška ke stravování 

Prosíme o zaslání vyplněných přihlášek do 30. 6. 2020 na zuzanakova@zsstjicin.cz (Originál přihlášky budete mít připraven k podpisu 1. 9. 2020 při úvodní schůzce). Přihlášku můžete vedoucí ŠJ, paní Zuzaňákové, předat i osobně v prostorách ZŠ Starý Jičín, ale pouze po předchozí domluvě. Souhlas s inkasem proveďte prosím s platností od srpna 2020, kdy bude probíhat platba na září 2020. V případě domluvy osobní schůzky či jakýchkoli dotazů volejte na tel. 556 752 556.

Mgr. Roman Horut, ředitel školy