Informace pro rodiče žáků 7. ročníků – povinně volitelné předměty

13.05.2020 12:02

Vážení rodiče!

Dle vzdělávacího programu Základní škola, podle něhož na naší škole vyučujeme, si žáci 8. ročníků školního roku 2020/2021 volí dva nové povinně volitelné předměty (viz dotazník zde). 

Žádáme vás proto, abyste spolu se svými dětmi zakroužkovali z každé skupiny jeden předmět, o který má vaše dcera (váš syn) zájem. Vyplněný dotazník poté prosím naskenujte nebo vyfoťte a pošlete e-mailem třídní učitelce do 29. 5. 2020.

Vaše rozhodnutí se budeme snažit v maximální možné míře brát na vědomí. Konečné rozhodnutí o zařazení vašeho dítěte do určitého povinně volitelného předmětu pak náleží ředitelství Základní školy ve Starém Jičíně. Děkujeme za spolupráci.

 

Mgr. Roman Horut, ředitel školy