Informace o testování žáků a nošení roušek platné od 1. 9. 2021

30.08.2021 10:43

Kdy se testuje?

Testování dětí a žáků proběhne dvakrát po sobě: první test se provede 1. 9. 2021 (platí pro 2. - 9. třídy) a 2. 9. 2021 (platí pro 1. třídy) a dále se testuje v termínu 6. září 2021. Další testy budou provedeny jen, pokud se odhalí lokální ohnisko nákazy. Testování v tomto případě bude pokračovat do konce září s frekvencí 1x týdně. Pokud žák nebude přítomen na testování, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.

Jakými testy se testuje?

Testování bude stejné jako v předešlém školním roce, tedy formou PCR testů ze slin.

Kdo se netestuje?

  • Žák, který byl očkován proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od ukončeného očkovacího schématu.
  • Žák, který prodělal laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynul u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.
  • Žák, který absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem a tento výsledek z odběrového místa doloží.

Pokud se žák testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek stanovených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (například použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole). Plné znění podmínek je uvedeno v Manuálu (str. 13).

 

Nošení ochrany dýchacích cest

Žáci základní školy nosí roušku pouze ve společných prostorách školy (chodba, šatna, jídelna).

Výjimka z nošení roušek je uvedena v Manuálu (str. 13).

Pokud žák odmítne jak testování, tak nošení roušky a nevztahuje-li se na něj výjimka, pak mu není umožněna osobní přítomnost ve škole a není automaticky omluven.

Mgr. Roman Horut, ředitel školy