Informace o provozu školy vzhledem ke krizovým opatřením vlády v souvislosti s koronavirem s platností od 12. 10. 2020

09.10.2020 10:00

1. stupně základní školy se stávající režim nemění (zakazuje se zpěv). Školní družina bude v provozu. Ruší se výuka plavání.

2. stupně základních škol se zavádí střídavá výuka, polovina tříd se vzdělává prezenčně (ve škole), druhá polovina se vzdělává distančně (doma).

V naší škole bude výuka na 2. stupni probíhat následovně:

  • 12. – 16. října              6. a 7. ročník výuka ve škole, 8. a 9. ročník výuka doma
  • 19. – 23. října              6. a 7. ročník výuka doma, 8. a 9. ročník výuka ve škole
  • 26. – 30. října             covidové volno pro všechny žáky ZŠ, státní svátek a podzimní prázdniny

 

Od pondělí 12. 10. se také pozastavují všechny zájmové školní aktivity (kroužky).

S ohledem na ustanovení §184a školského zákona je účast na distančním vzdělávání pro všechny žáky povinná. Žáci pracují v prostředí Microsoft Office 365, ve kterém byli proškoleni. Pro omlouvání absence při online výuce platí stejná pravidla jako při prezenčním vzdělávání.

V souladu s metodikou MŠMT ohledně distančního vzdělávání od 12. 10. 2020 mají žáci i při této formě vzdělávání zákonný nárok na dotovaný oběd. Všem žákům, kteří se v daném týdnu účastní distanční výuky je oběd odhlášen a je tak potřeba v případě zájmu jej znovu přihlásit (na email zuzanakova@zsstjicin.cz do soboty 20.00). Přihlášení žáci mohou osobně přijít na oběd do školní jídelny v době od 10.40 do 11.15 hodin nebo od 13.45 do 14.00 hodin (v tomto čase dostávají oběd pouze do jídlonosiče)

Podzimní Sběr starého papíru v prostorách školy se přesouvá na neurčito. Papír můžete nadále vozit do sběrny ORC v Šenově u Nového Jičína, Dukelská 128.

Škola vyzývá všechny žáky, aby se chovali zodpovědně a chránili své zdraví i zdraví všech ostatních.

Mgr. Roman Horut, ředitel školy